Nauka zdalna

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Niepubliczna Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce rozpoczęła wdrażanie dziennika elektronicznego - Librus Synergia, który usprawni działanie i kontakt na płaszczyźnie szkoła-rodzic-uczeń oraz realizację nauki zdalnej.

W chwili obecnej są już przekazane loginy i hasła dostępowe – po jednym dla rodzica i ucznia. W razie potrzeby istnieje możliwość założenia dodatkowego konta rodzica, bądź opiekuna prawnego. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem szkoły tel. 22.763 40 90, e-mail szkola@moszielonka.pl lub dzwoniąc pod numery interwencyjne: tel. 517 038 202 - Internat Rudzienko, tel. 797 353 364 Internat Zielonka.

Przy pomocy wygenerowanych kodów należy zalogować się na stronie https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj, pomocna instrukcja logowania do systemu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/logowanie-do-systemu-synergia-przewodnik- dla-rodzicow

Po poprawnym zalogowaniu uzyskają Państwo dostęp do e-dziennika. W ten sam sposób dostęp do dziennika uzyskają uczniowie, z wykorzystaniem kodu przeznaczonego dla nich.

Mamy głęboką nadzieję, że wprowadzenie w naszej placówce dziennika elektronicznego pomoże nam usprawnić współpracę z Państwem oraz ułatwi realizację nauki w tym wyjątkowo trudnym czasie. Uczniowie, rodzice i opiekunowie prawni otrzymują nowe narzędzie, dzięki któremu mogą również odsyłać otrzymane zadania domowe. Liczymy na systematyczne logowanie i Państwa zaangażowanie w monitorowanie nauki Waszego dziecka. Prosimy też, o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie naszego Ośrodka www.moszielonka.pl w zakładce „Nauka zdalna”.

W imieniu Dyrekcji i pracowników placówki życzymy Państwu i naszym wychowankom zdrowia, prosimy o zachowanie ostrożności i respektowanie wszelkich zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Z poważaniem — Janusz Śmigiera
Dyrektor szkoły

 

Zachęcamy także do zapoznania się ze stroną https://www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. plan lekcji oraz tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Ósmoklasistom proponujemy także wykorzystanie arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty) oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (https://www.oke.waw.pl).

 

< Cofnij

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >