Internat Zielonka

ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

tel. (22) 771-87-40 wew. (pokój wychowawców, piętro 1)108,  (pokój wychowawców, piętro 2)110, (kierownik)105

Kierownik: Anna Szylko

tel. (22) 771-87-40

E-mail (kierownik internatu): anna.szylko@moszielonka.pl

 

     Nasz Internat stanowi integralną część Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jezrzego Bartnika. Mieści się przy ulicy Mareckiej 76 w Zielonce,  na granicy administracyjnej z Warszawą. Lokalizacja ta umożliwia dogodne połączenia komunikacyjne. Od centrum miasta i dworca PKP dzieli nas kilku minutowy spacer. 

    Dysponujemy 72 miejscami dla dziewcząt i chłopców w wieku szkoły podstawowej w pokojach czteroosobowych. Wykorzystujemy atuty wynikające z lokalizacji internatu, dlatego też korzystamy z zasobów środowiska lokalnego i angażujemy się w lokalne przedsięwzięcia. Przede  wszystko jednak staramy się wyrównywać szanse edukacyjne naszych wychowanków.

    Do dyspozycji wychowanków Internatu pozostają nowocześnie urządzone świetlice, sala sportowa, biblioteka z bogatym księgozbiorem i siłownia oraz sprzęt sportowy. Wychowanki mogą korzystać z sali gimnastycznej i pobliskiego ORLIKA. Organizowane  są  różnego rodzaju wycieczki w teren oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Poza bieżącymi- wynikającymi z regulaminu oraz planów pracy zajęciami- wychowanki mogą korzystać z zajęć z logopedą, z zajęć plastycznych, kulinarnych, fitness, koła rowerowego. Wykwalifikowana i zaangażowana kadra zapewnia całodobową opiekę oraz wsparcie. Staramy się stworzyć ciepłą, rodzinną atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa. Zapewniamy także pomoc pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów.

    W internacie sami wychowankowie stworzyli program zajęć zgodny z ich zainteresowaniami i potrzebami, uwzględniający ich faktyczne możliwości. Zajęcia odbywają się w sekcjach;

  • sekcja poznawcza – wyrównywanie braków edukacyjnych, śledzenie bieżących wydarzeń w kraju i na świecie, rozwijanie zainteresowań literackich i społecznych

  • sekcja gospodarcza – dbałość o porządek w internacie oraz wokół niego, drobne naprawy oraz blok zajęć kulinarnych

  • sekcja kulturalna – działalność DKF, koła fotograficznego, koła muzycznego, prowadzenie gazetek, organizacja imprez, udział w nich

  • sekcja sportowa – zintegrowane zajęcia sportowe ukierunkowane na promowanie zdrowego trybu życia.

     Wychowankowie otoczeni są opieką wykwalifikowanej kadry, mogą korzystać z pomocy psychologa, socjoterapeuty a także logopedy oraz opieki medycznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami.61X91 POZIOMO.jpg DSC_0069.jpg 20151122_132055.jpg DSC_0066.jpg DSC_0058.jpg

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >