Internat Rudzienko

ul. Osiedlowa 28, Rudzienko, 05-340 Kołbiel

tel. 517-038-202

Kierownik - PO. Adela Gruszkowska tel. 530-481-430

E-mail (kierownik internatu): adela.gruszkowska@moszielonka.pl

 

     Internat „Rudzienko” jest internatem męskim. Dysponuje 60-oma miejscami w pokojach czteroosobowych. Z uwagi na sporą odległość od Niepublicznej Szkoły Podstwawowej w Zielonce chłopcy są dowożoni do szkoły autobusem. Spokojna okolica jest pozbawiona „pokus cywilizacji”, ale w zamian umożliwia odbywanie spacerów i uprawianie sportów na łonie przyrody. Oprócz bieżących zajęć chłopcy mogą uczestniczyć w zajęciach sekcji plastycznej, sportowych, filmowej (DKF), kulinarnej i artystycznej. W ramach samorządu chłopcy współpracują i wpływają na organizację i bieżące funkcjonowanie Internatu.

    Wykwalifikowana i zaangażowana w swoją pracę kadra zapewnia bieżącą opiekę i wsparcie zarówno w sprawach „ośrodkowych” jak i osobistych. Staramy się stworzyć miłą, rodzinną atmosferę, która pozwoli wychowankom „odnaleźć siebie”, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Wychowankowie mogą na miejscu korzystać z pomocy psychologa i socjoterapeutów.

 


 

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >