Internat Otwock

ul. Grunwaldzka 20, 05-400 Otwock

tel. 797-353-364

Kierownik: 

E-mail (kierownik internatu):

 

 

     Internat w Otwocku jest internatem koedukacyjnym - przeznaczonym dla chłopców i dziewcząt realizujących obowiązek szkolny na drugim etapie edukacyjnym. Dysponuje on 36 miejscami w pokojach kilkuosobowych. Ze względu na odległość od Szkoły Podstawowej w Zielonce wychowankowie są dowożeni do szkoły autobusem. Internat znajduje się w cichej, północnej części Otwocka, w dzielnicy Świder. Lokalizacja umożliwia korzystanie z pobliskiego orlika, sali gimnastycznej przy Ognisku Wychowawczym im. „Dziadka” Lisieckiego, przychodni zdrowia, a także pozwala na organizowanie różnego rodzaju wypraw w teren, zajęć na świeżym powietrzu oraz spacerów na łonie natury. Poza bieżącymi-wynikającymi z regulaminu oraz planów pracy zajęciami - dzieci mogą korzystać z zajęć z logopedą, z zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, fitness, koła rowerowego, szachowego, a także z zajęć historyczno-turystycznych i teatralno-kulturalnych. Wykwalifikowana i zaangażowana w swoją pracę kadra zapewnia bieżącą opiekę oraz wsparcie. Poprzez zaangażowanie staramy się stworzyć rodzinną atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa wśród naszych podopiecznych. Na miejscu zapewniona jest także dla naszych wychowanków/ek pomoc pedagoga, psychologa i socjoterapeuty.

 

 

 

DSCF9968.jpg DSCF3117.jpg DSCF3116.jpg DSCF3113.jpg DSCF3106.jpg DSCF3104.jpg DSCF3098.jpg DSCF3095.jpg DSCF3093.jpg DSCF3088.jpg DSCF3087.jpg DSCF3079.jpg DSCF3076.jpg 20160220_164820.jpg 20150928_113956.jpg DSCF9952.jpg DSCF9938.jpg

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >