Internat

    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują trzy internaty: jeden męski, jeden żeński i jeden koedukacyjny do szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

     W internatach prowadzone są następujące zajęcia:

Terapeutyczne – zajęcia mające na celu indywidualną pomoc wychowankowi,
TZA – trening zastępowania agresji,
Konsultacje – w oparciu o środowisko, praca z rodziną podopiecznych,
Turystyczne - organizujemy rajdy i biwaki terenowe oraz wycieczki. Zimą jeździmy w górach na nartach, a lato spędzamy na obozach szkoleniowych i rekreacyjnych,
Sportowe -  tenis stołowy, piłka siatkowa, fitness, basen, wycieczki rowerowe, lekkoatletyka.  Korzystamy z profesjonalnego sprzętu!
Plastyczne – malowanie, rysowanie, modelowanie, szycie jako elementy terapii zajęciowej,
Teatralne- zajęcia pantomimy, dramy, inscenizacje, a także spektakle pozwalają nie tylko poznać teksty literackie i rozwinąć talent aktorski,  ale stanowią świetną zabawę i są bodźcem to rozwijania pozytywnych relacji interpersonalnych,
Filmowe –  wyjazdy do kina, projekcje  filmów,  dyskusje wokół nich, recenzowanie, a nawet próby tworzenia własnych filmów to możliwości, które stwarza udział w tych zajęciach,
Fotograficzne – nauka robienia profesjonalnych zdjęć!
Kulinarne - internat ma do dyspozycji kuchnię wyposażoną w nowoczesny sprzęt AGD. Pod opieką wychowawców przygotowywane są posiłki, ciasta, sałatki, desery oraz inne przekąski
Pływackie- placówka posiada własny basen z podgrzewaną wodą, systemem filtrów, masarzem wodnym i podświetlaniem,
Nauka jazdy konno – podjęliśmy współpracę z pobliską stajnią, gdzie chętni wychowankowie mogą uczyć się jazdy konno i obcować ze zwierzętami
Militarne – Organizujemy obozy letnie i zimowe, podczas których chętni mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Wojska Polskiego i ZHP

        Młodzież, z sukcesami,  reprezentuje Placówkę praktycznie w każdej dyscyplinie sportu  w rozgrywkach między placówkami na terenie Warszawy. Naszą wizytówką jest piłka nożna, koszykówka i tenis stołowy. 

 

Integralną częścią MOS-u są Szkoły zlokalizowane w Wołominie

 

       Kształcą one dzieci i młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy.  Średnai liczba uczniów w klasie wynosi 10-16.  Szkoły zapewniają nauczanie w zakresie obowiązującego ramowego planu nauczania, umożliwiającego realizację podstawy programowej. Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

♦ dba o wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości,

♦ przygotowuje do pełnienia ról społecznych w jego środowisku, niezależnie i godnie,

♦ kształtuje podstawowe normy społeczne i moralne,
♦ umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych uczniów,
♦ rozwija aktywność twórczą dając uczniom szansę na wyrażanie własnych emocji i przeżyć,
♦ kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości na piękno przyrody i wytwory pracy ludzkiej,
♦ organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach    lekcyjnych,
♦ zapewnia pomoc materialną uczniom, którym jest ona konieczna z powodów rodzinnych lub losowych w ramach      posiadanych środków,
♦ zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły,
♦ zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły.

     Stale współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i w każdej sytuacji jesteśmy gotowi służyć pomocą psychologiczną uczniom i rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

     Kadrę pedagogiczną Ośrodka i Szkoły tworzą doświadczeni wychowawcy oraz nauczyciele, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wychowankom / uczniom odpowiednie warunki do przezwyciężania swoich problemów a także do zdobywania wiedzy. Dzięki dostosowaniu tempa pracy i metod nauczania do indywidualnych możliwości uczniów, nasza młodzież otrzymuje pozytywne oceny, chętnie angażuje się w życie Ośrodka, jest aktywna, utrzymuje wysoką frekwencję.

                             

 Serdecznie Zapraszamy 

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >