Dla rodziców

 

Informujemy, że wraz z nowym rokiem szkolnym 2022/2023

w Niepublicznej Szkole Podstwowej

siedziba szkoły znajduje się w Zielonce

przy ul. Marecka 76, tutaj również odbędzie się

uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 01.09.2022 r. o godz. 12.00.

 

 

 

Drodzy rodzice!

     Pragniemy być dla Państwa wsparciem i pomocą w trudnym procesie wychowania dzieci. W każdym momencie możecie Państwo liczyć na grono pedagogiczne, które dokłada wszelkich starań, aby Państwa dzieci kształciły się w zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

     Poniżej znajdą Państwo dane adresowe naszych stałych partnerów: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Policji, z którymi współpracujemy.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W WOŁOMINIE

     ul. Legionów 85

     05-200 Wołomin

     tel. +48 22 498 03 04

     tel./fax +48 22 776-27-85

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W ZIELONCE

     ul. Inżynierska 1

     05-220 Zielonka

     tel. +48 (22) 760 24 97

    

Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej,

Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP

Wołomin

     tel. (22) 60 47 223/ 224 wew. 112 i 113

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >