XVII Mityng lekkoatletyczny

     Wychowankowie naszej placówki w dniu 14.06.2016 roku pod opieką p. Emilii Kurek, p. Grzegorza Pawlaka oraz p. Marcina Polkowskiego mieli przyjemność wziąć udział w XVII MITYNGU LEKKOATLETYCZNYM organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów przy ul. Barskiej w Warszawie.

      O godzinie 8.00  wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce udali się na stadion lekkoatletyczny „ SKRA” w Warszawie na miejsce zawodów. Głównym celem imprezy sportowej było propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, poszerzenie wiedzy z zakresu promocji zdrowia, popularyzacja dyscyplin sportu lekkoatletycznych oraz aktywnego stylu życia wśród  młodzieży szkolnej.

     O godzinie 10.30 nastąpiło oficjalne otwarcie zawodów, przywitanie uczestników oraz podanie szczegółowego harmonogramu imprezy.

     Dyscypliny lekkoatletyczne odbyły się na następującej kolejności: 

-bieg na 100 metrów;

-sztafeta 4x100 metrów;

-skok w dal;

-bieg na 400 metrów;

-pchnięcie kulą;

-rzut piłeczką palantową;

-bieg na 1500 metrów;

     Po zakończonych dyscyplinach lekkoatletycznym całą społecznością udaliśmy się na teren Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego gdzie czekał na Nas obiad oraz drugi etap mityngu- turniej piłki nożnej oraz turniej piłki siatkowej plażowej. Naszą placówkę reprezentowało 21 wychowanków z internatów Zielonka oraz Ludwinów.

     Zanotowaliśmy na swoim koncie następujące sukcesy:

-3 miejsce w piłce nożnej w ramach Mityngu lekkoatletycznego.

-4 miejsce w Mityngu lekkoatletycznym.

-2 miejsce dla Michała Dalby w skoku w dal.

-2 miejsce dla Karola Wróblewskiego w rzucie piłeczką palantową.

-2 miejsce dla Adriana Chrzanowskiego w biegu na 100m.

-3 miejsce dla Michała Mikulskiego w pchnięciu kulą.

-4 miejsce w piłce plażowej siatkowej w ramach Mityngu lekkoatletycznego.

     Dużym zaskoczeniem dla chłopców był pełen profesjonalizm ze strony organizatorów a także bardzo wysoka konkurencja wśród uczestników.

     Pomimo upalnej pogody nasi wychowankowie dali z siebie wszystko aby zdobyć miejsca na podium. Wśród naszych wychowanków można było zauważyć stres i poruszenie w momencie startu. Wszyscy podeszli do udziału z ogromnym zaangażowaniem. Poza wszelkimi niedogodnościami, upalną pogodą i bardzo dużą konkurencją na twarzach wychowanków gościł uśmiech. W końcu pokonali swoją największą słabość,  którą jest podjęcie wyzwania i osiągnięcia założonych celów.

     Zakończeniem Mityngu lekkoatletycznego było ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród prze Dyrektora MOW oraz przez p. burmistrz dzielnicy Warszawy Ochota.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspólną zabawę, rywalizację sportową poprowadzoną zgodnie z zasadami w fair play i czekamy na zaproszenie w przyszłym roku..:)

Powrót do listy artykułów

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >