Turniej Wiedzy Ekologicznej

     W dniu 22 kwietnia 2016roku  w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce odbył się  Turniej Wiedzy Ekologicznej , zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Przy organizacji turnieju aktywny udział brali uczniowie oddziału VIa.  Sumiennie pomagali oni prowadzącym p. Violettcie Olczak i p. Beacie Jóźwiak w przeprowadzaniu przygotowanych konkurencji. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą ekologiczną, spostrzegawczością, kreatywnością i poczuciem humoru. Było bardzo dużo radości. W turnieju wykorzystano metody aktywizujące  oraz  elementy socjoterapeutyczne. Składał się on z dwóch konkursów praktycznych. Najpierw zadaniem uczniów było wykonanie eko-drzewka z odpadów recyklingowych, a następnie odbył się konkurs sprawności manualnej – obieranie eko- marchewek na czas. Był również konkurs wiedzy ogólnej o tematyce ochrony środowiska. W konkursie pytania dotyczyły takich zagadnień jak: recykling, globalne ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie powietrza, wody, środowiska, zdrowe odżywianie.  Każda konkurencja była nagradzana słodkościami. W toku organizacji poszczególne oddziały wykonały plakaty promujące ochronę środowiska naturalnego zawierające informacje i treści do konkursu ekologicznego. Ponadto na lekcjach zajęć technicznych oraz przyrody były przeprowadzone lekcje instruktażowe o „Ochronie Środowiska Naturalnego”, pokazy filmów edukacyjnych pt: „Ratujmy naszą planetę”, „Była sobie Ziemia”, „Ochrona Środowiska w UE” . Zapoznano uczniów z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska   (CITES, WWE). W ramach lekcji muzyki, uczniowie wszystkich oddziałów nauczyli się piosenki pt: „Ziemia, to zielona planeta”. Uwieńczeniem całego przebiegu uroczystości było posadzenie przez przyszłych absolwentów  oddziałów VI –tych  na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce drzewa (brzozy YOUNGI), oraz zawieszenie symbolicznej tabliczki pamiątkowej z imionami uczniów tych oddziałów. Liczymy na to, że sadzenie drzewa przez absolwentów szkoły podstawowej stanie się coroczną tradycją.

Powrót do listy artykułów

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >