Spotkanie rekolekcyjne 2018

     Dnia 17.04.2018 r. uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zielonce pod opieką nauczycieli uczestniczyli w spotkaniu rekolekcyjnym prowadzonym przez  siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Ostrówka koło Wołomina, które przyjechały na specjalne zaproszenie Pana Dyrektora Janusza Śmigiery. Swoją  wielką charyzmą i zaangażowaniem  wprowadziły młodzież w klimat rekolekcji poświęconych Jezusowi Miłosiernemu.

     Siostry przybyły wcześniej do szkoły, aby zaangażować naszych uczniów do wzięcia udziału w spektaklu, w którym jedną z ról zagrał również szkolny katecheta – pan Mariusz Chwedczuk. Uczestnicy spotkania mogli także podziwiać pantomimę o stworzeniu świata,  śpiewać pieśni uwielbienia, adorować obraz Jezusa Miłosiernego, poznać świadectwo nawrócenia chrześcijańskich raperów ze składu „Wyrwani z Niewoli” oraz ich teledysk.

     Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączali się w każdy punkt trwającego prawie półtorej godziny spotkania rekolekcyjnego. Nawiązali świetny kontakt  z siostrami.

     Na zakończenie  Pan Dyrektor podziękował gościom za przybycie i poprowadzenie spotkania dla młodzieży. Siostry zakonne cieszyły się, że mogły poznać wychowanków naszej placówki. Zaprosiły ich również do odwiedzenia swojego domu zakonnego w Ostrówku. 

Powrót do listy artykułów

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >