Przerwana łączność

     Dnia  7 marca 2016 r. uczniowie NSP w Zielonce uczestniczyli w sesji promującej historię radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej w Zielonce w latach 1943-1944 i minikomiks pt. „Przerwana łączność”. Sesja była zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki, partnerami Wydarzenia był Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce. W związku z tym uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce byli zaangażowani w organizacje i przygotowanie tej uroczystości. Sesja odbyła się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu. Jej program był następujący:

11.00 Historia pracy radiostacji AK w Zielonce – Paweł T. Gajzler
11.15 Fala aresztowań AK-owców 14-15 maja 1944 r. (Zielonka, Ząbki, Warszawa) – Mirosław Sobiecki
11.30 Dokumentacja oryginalnej radiostacji AK wykonana przez Marka Rogusza – Paweł T. Gajzler
11.45 Scenariusz mini komiksu historycznego „Przerwana łączność” – Mirosław Sobiecki
12.00 Rozrysowanie komiksu – pokaz na żywo – Dariusz Rygiel
12.15 Prezentacja oryginalnej radiostacji AK z 1943 r. przekazanej do Muzeum Zielonki oraz dokumentów, pamiątek i fotografii.

     Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Miasta Zielonka, p Grzegorz Dudzik oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Patroni medialni to: Radio Fama Wołomin, portale internetowe| zielonka.pl, HistoriaZabek.pl oraz zielonka24.pl

Wydarzenie było realizowane w ramach podsumowania projektu „Pamięć o mieszkańcach Zielonki – Działalność radiostacji KG AK” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej.

Młodzież naszej szkoły wywiązała się ze swoich obowiązków we wzorowy sposób, usłyszeli wiele pochwał i dobrych słów pod swoim adresem od uczestników spotkania.

Powrót do listy artykułów

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >