Niech żyje bal !!!

    Dnia 11.04.2018 roku w budynku naszej szkoły odbył się bal gimnazjalny uczniów kończących w czerwcu gimnazjum.

Jego organizacją, podobnie jak w roku ubiegłym, zajęli się wychowawcy oddziałów trzecich oraz dyrekcja. W przygotowania zaangażowało się wiele osób, np. pani Elżbieta Iwańska i pani Adrianna Świerszcz pięknie udekorowały salę gimnastyczną, pani Emilia Kurek i pan Cezary Stefański przygotowali młodzież  do zatańczenia poloneza. Wszystkim należą się ogromne podziękowania.

    Uroczystość rozpoczęła się o godzinie siedemnastej. Na początku głos zabrali: pan Karol Thiel, Dyrektor MOS w Zielonce, oraz pan Janusz Śmigiera, Dyrektor Gimnazjum w Zielonce. Przywitali wszystkich przybyłych uczniów, pracowników placówki i rodziców. Następnie kilka słów do zebranych skierowali: Ernest Postek, przewodniczący  samorządu szkolnego,  i pani Marta Moczydłowska, opiekun samorządu.

   Po przemówieniach, aby tradycji stało się zadość, uczniowie zatańczyli poloneza. Mimo że mieli wielką tremę, znakomicie się zaprezentowali. Po  części oficjalnej mogli spokojnie, z uśmiechem na twarzach, rozpocząć zabawę, której nie było końca. Wieczorowe suknie dziewcząt oraz eleganckie garnitury chłopców przykuwały wzrok zgromadzonych na sali.  

    Młodzież świetnie się bawiła do późnych godzin wieczornych. Nie brakowało tańców, zabaw, konkursów, śmiechów i żartów.  Atmosfera była wspaniała.  Ten dzień  pozostanie na zawsze w pamięci naszych uczniów.

Powrót do listy artykułów

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >