Narodowe Święto Niepodległości 2016

     Tegoroczne uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz Niepublicznej Szkole Zawodowej w Zielonce  miały szczególne znaczenie. W dniu 10 listopada odbyło się religijno – patriotyczne  spotkanie, na które został zaproszony Proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce ks. Kazimierz Seta.   W uroczystości brała udział także  Dyrekcja MOS, Dyrekcja Szkoły, Kierownik Internatu w Otwocku, pedagog, nauczyciele, młodzież Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznej Zasadniczej  Szkoły Zawodowej.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. Mariusza Chwedczuka i nauczyciela j. polskiego p. Justyny Cedrowicz przygotowali stosowne pieśni oraz teksty.

     Ksiądz Proboszcz poświęcił krzyże oraz flagi, które zostały wraz z księgami Pisma Świętego przekazane do sal lekcyjnych. Pobłogosławił placówkę,  młodzież i pracowników szkoły, poświęcił klasy szkolne.  Ksiądz Proboszcz przekazał szczególne życzenia naszym wychowankom zwracając uwagę na ich trudności, a czasem doznawane krzywdy, które bardziej przybliżają ich do Boga.

     Uroczystość miała podniosły charakter podkreślający wagę i znaczenie Narodowego Święta Niepodległości,  a także ważność symboli narodowych i religijnych dla naszej młodzieży.

Powrót do listy artykułów

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >