Dzień Dziecka w szkole podstawowej

     Dnia  1 czerwca 2016 r. uczniowie NSP w Zielonce spędzili Dzień Dziecka na wycieczce w Zielonce. Najpierw udali się do Muzeum Zielonki przy ul. Kolejowej, gdzie zwiedzili wystawę dotyczącą działalności lotniska broniącego Warszawy podczas kampanii wrześniowej, poznali historie działalności żołnierzy AK w Zielonce podczas wojny obronnej, a także podczas obrony Anglii podczas II wojny światowej. Sporo lotników z Grupy Pościgowej w Zielonce broniło nieba nad Anglią w słynnym Dywizjonie 303.  Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie postać Jerzego Bartnika „Magika”, który ma zostać ogłoszony patronem naszej placówki, zobaczyć i zrobić zdjęcie z postacią przebraną w oryginalny mundur najmłodszego kawalera VM. Wysłuchali tez audycji o siostrze J. Bartnika Marii Teresie Bartnik „Dianie”, nagranej w Radiu Fama z Wołomina. Jej autorem jest p. Tadeusz Gajzler, który tego dnia był naszym przewodnikiem w muzeum i zapowiedział młodzieży wizytę w szkole następnego dnia, aby tworzyć minikomiks dotyczący życia i działalności J. Bartnika.

            Uczniowie naszej szkoły mieli także niebywałą okazję do zobaczenia wystawy poświęconej pamięci Leopolda Janikowskiego pt. „Afrykanalia”. Składały się na nią mi. in. malarstwo i obrazki ze skrzydeł motyli z Kamerunu, rzeźby sakralne i ozdobne przedmioty osobistego użytku z Sierra Leone oraz biała broń z Nigerii. Ozdoba wystawy były dwie dzidy podarowane na początku XX w. przez L. Janikowskiego babci mieszkańca Zielonki p. Adama Łossana.

Następnie młodzież udała się wraz z wychowawcami do Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce, gdzie miała okazje zwiedzić wystawę malarstwa p. Teresy Putowskiej. Uczniowie zapoznali się z technika malowania farbami akwarelowymi, o czym pięknie i w przystępny sposób opowiedziała p. Grażyna Krzyżanowska, sekretarz TPZ, która specjalnie przybyła na to spotkanie  z młodzieżą naszej szkoły.

      Dzień Dziecka zakończyliśmy wspólna zabawą na placu zabaw, a także loterią na apelu z udziałem Dyrekcji MOS, dwie osoby wylosowały wartościowe nagrody, a pozostali słodki upominek w postaci czekolady. Zatem Dzień Dziecką łączył w sobie elementy pożyteczne z przyjemnymi.

Powrót do listy artykułów

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >