Tajemnice Cerkwi prawosławnej

     Dnia 23 września br. uczniowie oddziałów: 7a, 8a i 8b mieli okazję uczestniczyć w wycieczce szkolnej, podczas której zwiedzili prawosławną cerkiew św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. Wyjazd miał charakter interdyscyplinarny: obecni na niej opiekunowie – nauczyciele przedmiotów: religii, języka rosyjskiego i historii zadbali, aby uczniowie poznali rys historyczny prawosławia, założenia religii prawosławnej i walory języka cerkiewno-słowiańskiego.

    Wystrój świątyni, opowieści przewodnika – prawosławnego księdza wzbudziły fascynację i zainteresowanie uczniów, co uwidoczniło się w ilości i poziomie zadawanych pytań.  Niektórzy z uczniów już dzień przed wycieczką wyszukali w internecie informacje na temat cerkwi i mogli skonfrontować  zdobytą wiedzę z  rzeczywistością. W podsumowaniu ksiądz podziękował uczniom za obecność i pochwalił, że na piętnaście ostatnich grup uczniów, które oprowadzał po cerkwi, naszą grupę zapamięta szczególnie za zainteresowanie i wiedzę religijną. Dopełnieniem doznań estetycznych i duchowych dla uczniów było  rozdanie przez księdza wyjątkowych świec z wosku pszczelego, które mogli zapalić i postawić przed wybraną ikoną osoby świętej lub zabrać do domu. 

     Prawie dwugodzinny pobyt w świątyni zwieńczył spacer po starym prawosławnym cmentarzu, na którym uczniowie rywalizowali w wyszukiwaniu najstarszych grobowców, na których daty sięgały nawet XVIII wieku. W drodze do autokaru, dla relaksu, uczniowie skorzystali z pięknej pogody i placu zabaw w parku, w którym mogli w pełni nacieszyć się urokami jesieni i pełni wrażeń powrócić do szkoły. 

     Nauczyciele języka rosyjskiego oraz religii, zachęceni pierwszym wyjazdem i zachowaniem uczniów, planują kolejny wyjazd, aby dzieci i młodzież mogła zdobywać wiedzę nie tylko z podręczników, ale na żywo – doświadczając jej wszelkimi zmysłami. 

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >