Informacja dla rodziców o nauczaniu zdalnym

Drodzy Rodzice,

      znaleźliśmy się w trudnym czasie, jednak dokładamy wszelkich starań, aby w czasie ograniczenia funkcjonowania naszej placówki z uwagi na stan epidemii nauka była realizowana na odległość.

   Sukcesywnie będziecie otrzymywali Państwo materiały dla swoich pociech udostępniane przez nauczycieli przedmiotowych do zrealizowania w domu przez ucznia. Materiały będą przygotowywane i przesyłane przez nauczycieli, z uwzględnieniem równomiernego obciążenia ucznia w danym dniu. W zaleceniach znajdą się informacje, w jakim terminie należy zrealizować materiał i w jaki sposób rozwiązania zadanych prac przesłać zwrotnie. W celu usprawnienia korespondencji „nauczyciel – uczeń” zostały uruchomione dla wszystkich przedmiotów adresy mailowe, których wykaz znajdziecie Państwo w nowo utworzonej zakładce „Nauka zdalna” na stronie naszego ośrodka http://moszielonka.pl Prosimy śledzić naszą stronę, na której będziemy zamieszczali w miarę potrzeb komunikaty dotyczące realizacji zdalnego nauczania.

 Uczniowie podczas nauki prowadzonej na odległość mają możliwość  korzystania z platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl, na której umieszczone są bezpłatne materiały edukacyjne.Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.Z uwagi na to, że dużo czasu będziemy spędzać w pozycji siedzącej przy komputerze, zadbajmy też o nasze zdrowie. Uzupełnieniem pracy intelektualnej jest ruch, zatem pamiętajmy o robieniu przerw, przejdźmy się po mieszkaniu, zróbmy kilka nieskomplikowanych ćwiczeń nóg, rąk i oczu. Nauczyciele wychowania fizycznego przesłali zestaw ćwiczeń dla uczniów, aby zachować higienę czasu wolnego. Nie zapominajmy też o piciu wody czy spacerach w okolicy domu.

     Mam nadzieję, że wzajemna życzliwość i zrozumienie pomoże nam przetrwać ten wyjątkowy okres. Życzę wszystkim zdrowia i dobrej współpracy.

                                                                                                                                                        Dyrekcja

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >