1 Edycja Szkolnego Konkursu Biblijnego

     W dniu 13 maja bieżącego roku w naszej szkole odbyła się 1 edycja Szkolnego Konkursu Biblijnego. Inspiracją do jego zorganizowania stała się sama postawa uczniów, którzy wykazują żywe zainteresowanie wydarzeniami biblijnymi, a na przerwach chętnie czytają pożyczaną od katechety Biblię w komiksie.

     W konkursie wzięło udział 30 uczniów (po troje z każdej klasy). Szerokie pasmo zagadnień podejmowanych na płaszczyźnie szkoły podstawowej zadecydowało, że konkurs odbył się w dwu kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.

           

W pierwszej kategorii zwyciężyli:

miejsce 1: Maciej Gorzkowski (klasa Vb)
miejsce 2: Grzegorz Jakowyszczuk (klasa IVa)
miejsce 3: Korneliusz Bełtowski (klasa Va) 

W drugiej kategorii zwycieżyli:

miejsce 1: Jakub Rycek (klasa VIIIb)
miejsce 2: Aleksandra Michalak (klasa VIIIb)
miejsce 3: Krzysztof Jarzynka (klasa VIIb)

 

     Pozostali uczestnicy Konkursu Biblijnego zostali wyróżnieni słodką nagrodą pocieszenia.

Następna Szkolne Edycja Konkursu Biblijnego już za rok!

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >