„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” – zajęcia online

    17.03.2021r. w naszej szkole odbyła się lekcja online, w formie wideokonferencji w ramach projektu edukacyjnego „Bezpiecznej szkoły Krokodylka Tirka” z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Lekcja rozpoczęła się o 11.30 i trwała godzinę. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IVa, Va i Vb, uczestniczący w zajęciach wychowania komunikacyjnego.

    Inspekcja Transportu Drogowego od 26 listopada 2020 r., rozpoczęła prowadzenie zajęć dla dzieci szkół podstawowych w wersji on-line. Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest instytucją nie tylko kontrolną, ale też edukacyjną. Od lat prowadzi lekcje w szkołach, przedszkolach czy szpitalach.

  Najważniejszym celem „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka" jest promowanie wśród dzieci od najmłodszych lat bezpiecznych zachowań na drodze i wyczulanie młodych umysłów na niebezpieczeństwa, mogące wystąpić w ruchu drogowym.

  Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie SARS-CoV-2, bezpośrednie spotkania edukacyjne w szkołach zastąpiły zajęcia online dostosowane do trybu nauki zdalnej. Zajęcia w postaci m.in. prezentacji multimedialnej, umożliwiają uczniom aktywne uczestnictwo w lekcjach.

   W czasie lekcji prowadzący zajęcia, wspólnie z dziećmi omówił przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów. Tematyka spotkania obejmowała:

- zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,

- bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa),

- konieczności noszenia elementów odblaskowych,

- identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.

     Zajęcia były uatrakcyjnione materiałami multimedialnymi, w tym animowanymi filmami, których głównym bohaterem jest krokodylek Tirek. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzący zajęcia prezentował m.in. elementy umundurowania oraz wyposażenia inspektora ITD.

Lekcja bardzo podobała się naszym uczniom i chętnie wzięliby udział jeszcze raz w takim przedsięwzięciu.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >