Internat Zielonka

ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

tel. 517-038-106

tel. (22) 771-87-40 wew. (pokój wychowawców, piętro 1)108,  (pokój wychowawców, piętro 2)110, (kierownik)105

Kierownik:

tel.

E-mail (kierownik internatu): @moszielonka.pl

 

     

    Nasz Internat stanowi integralną część Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce. Mieści się przy ulicy Mareckiej 76 w Zielonce,  na granicy administracyjnej z Warszawą. Lokalizacja umożliwia dogodne połączenia komunikacyjne. Od centrum miasta i dworca PKP dzieli nas kilku minutowy spacer. 

    Dysponujemy 60 miejscami dla „dorastających mężczyzn” w wieku gimnazjalnym i słuchaczy Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Staramy się wykorzystać atuty wynikające z lokalizacji internatu, dlatego korzystamy z zasobów środowiska lokalnego i angażujemy się w lokalne przedsięwzięcia. Nade wszystko jednak staramy się wyrównywać szanse edukacyjne naszych wychowanków.

    Do dyspozycji mieszkańców Internatu pozostają świetlice, sala sportowa, biblioteka z bogatym księgozbiorem i siłownia oraz sprzęt sportowy. Wychowankowie mogą korzystać z Sali gimnastycznej i ORLIKA.

Stołówka Internatu oferuje posiłki skomponowane zgodnie z potrzebami wieku metrykalnego wychowanków.

    Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze pod opieką wychowawców prowadzących a jako przedstawicieli młodzieży, corocznie wybierana jest Rada Internatu – Samorząd.

    W internacie sami wychowankowie stworzyli program zajęć zgodny z ich zainteresowaniami i potrzebami, uwzględniający ich faktyczne możliwości. Zajęcia odbywają się w sekcjach;

  • sekcja poznawcza – wyrównywanie braków edukacyjnych, śledzenie bieżących wydarzeń w kraju i na świecie, rozwijanie zainteresowań literackich i społecznych

  • sekcja gospodarcza – dbałość o porządek w internacie oraz wokół niego, drobne naprawy oraz blok zajęć kulinarnych

  • sekcja kulturalna – działalność DKF, koła fotograficznego, koła muzycznego, prowadzenie gazetek, organizacja imprez, udział w nich

  • sekcja sportowa – zintegrowane zajęcia sportowe ukierunkowane na promowanie zdrowego trybu życia.

     Wychowankowie otoczeni są opieką wykwalifikowanej kadry, mogą korzystać z pomocy psychologa, socjoterapeuty a także logopedy oraz opieki medycznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami.61X91 POZIOMO.jpg DSC_0069.jpg 20151122_132055.jpg DSC_0066.jpg DSC_0058.jpg

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >