Wybory Samorządu Uczniowskiego

     W listopadzie 2019 roku odbyły się wybory do SU. Uczniowie na swoich przedstawicieli wybrali: Krystiana Marcinkowskiego (o. VIIIa) - przewodniczący, Gabriela Popisa (o. VIb) - zastępca, Bartosza Celmera (o. IVa) - zastępca. Opiekunem Samorządu została p. Presila Grzymek - nauczycielka języka polskiego. W ramach pracy Samorządu zainicjowano już pierwsze akcje. Jedną z nich jest nawiązanie współpracy z Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych, na rzecz której uczniowie Szkoły będą zbierać plastikowe nakrętki. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim. Kolejną inicjatywą Samorządu jest wykonanie korytarzowej gazetki wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu, a także pomoc w przygotowaniu akcji charytatywnej na leczenie Mai Kapłon - finalistki the Voice of Poland.

Jakiś cytat.

Autor

MOS Contact

SECRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

phone 22 771-87-40, 22 771-87-45, 22 610-66-90;
fax. 22 610-72-12

Read more >