Informacja dla rodziców uczniów klas szóstych !!!

   Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z  wdrożenia reformy edukacji, w szczególności dotyczy to zmian dokonywanych na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 oraz art. 118 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe, w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII  ośmioletniej szkoły  podstawowej.   Od  1  września 2017 roku uczniowie  ci  będą  mieli możliwość kontynuacji nauki w Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

MOS Contact

SECRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

phone 22 771-87-40, 22 771-87-45, 22 610-66-90;
fax. 22 610-72-12

Read more >