24 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, który przygotowały i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego: Małgorzata Szymanek i Katarzyna Kietlińska. Wzięło w nim udział dwadzieścioro sześcioro uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce. Uczniowie otrzymali do  rozwiązania osiem zadań otwartych. Na ich rozwiązanie mieli czterdzieści pięć minut. Musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością reguł polskiej ortografii oraz umiejętnością wykorzystania wiedzy w praktyce.

           

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Katarzyna Borkowska,  oddział VIB

II miejsce: Oliwia Gilun, oddział VIB

III miejsce: Daniel Pietraszewicz, oddział VIIB

 

 Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

MOS Contact

SECRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

phone 22 771-87-40, 22 771-87-45, 22 610-66-90;
fax. 22 610-72-12

Read more >