Nauczyciel

Dyrekcja MOS w Zielonce poszukuje nauczycieli przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym w zakresie:  

  • Towar jako przedmiot handlu;
  • Organizacja i techniki sprzedaży;
  • Obsługa klientów;
  • Przedsiębiorca w handlu;

oraz w kształceniu zawodowym praktycznym: Pracownia sprzedaży - zajęcia praktyczne. Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@moszielonka.pl;                                    Tel kontaktowy: 517 038 106

Powrót

Jakiś cytat.

Autor

MOS Contact

SECRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

phone 22 771-87-40, 22 771-87-45, 22 610-66-90;
fax. 22 610-72-12

Read more >