Wycieczka do Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich

     5 grudnia 2019 roku odbyła się wycieczka do Muzeum Nałkowskich w Wołominie. Organizatorką wycieczki była p. P. Grzymek, rolę drugiego wychowawcy pełnił p. M. Chwedczuk. W wycieczce uczestniczyły oddziały VIIIa i VIIc. Uczniowie obu oddziałów w ramach zajęć z języka polskiego zostali przygotowani do prelekcji muzealnej na temat „Medalionów” - zbioru dokumentalnych nowel o doświadczeniach i przeżyciach uczestników i ofiar II Wojny Światowej, a także zostali zapoznani z twórczością i życiem Zofii Nałkowskiej. Dodatkowo uczeń oddziału VIIc - Wojciech Wituski, w trakcie muzealnego zwiedzania, przygotowywał sprawozdanie dziennikarskie do szkolnej gazety „Na głos”, które ukaże się
w drugim numerze pisma, na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. Wycieczka trwała od godziny 8.50 do 13.30. Później uczniowie zgodnie z planami swoich oddziałów wrócili na ostatnie lekcje. Po skończonej prelekcji, uczniowie skorzystali z atrakcji, jaką był pobliski interaktywny plac zabaw, a także w drodze powrotnej zwiedzili centrum miasta w Wołominie.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt MOS

SEKRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

Tel. 22 771-87-40, 771-87-45 22, 22 610-66-90;
faxen. 22 610-72-12

Lesen Sie mehr >