Sprawozdanie z konkursu z języka rosyjskiego w 2020 roku

    Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku odbył się konkurs plastyczny z języka rosyjskiego pt. Rosja w zwierciadle symboli architektury.

    Konkurs prowadziło Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.

    Cele konkursu-rozwijanie zainteresowan architektury rosyjskiej.

kształtowanie aktywnej, twórczej podstawy dzieci wobec sztuki, historii, architektury Rosji

rozbudzanie wrażliwosci estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności plastycznych.

    Udział brali uczniowie z 7-8 klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce. 11 grudnia 2020 odbyło sie posiedzenie komisji konkursowej VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rosja w zwierciadle symboli architektury”. Jury przyznało dyplomy uczestników dla 5 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt MOS

SEKRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

Tel. 22 771-87-40, 771-87-45 22, 22 610-66-90;
faxen. 22 610-72-12

Lesen Sie mehr >