Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum

przy MOS w Zielonce w roku szkolnym 2012/2013

Dnia 15.10.2012 roku w Gimnazjum przy MOS w Zielonce o godzinie 13.00 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Justyny Cedrowicz przedstawili humorystyczne scenki z życia naszej szkoły oraz prezentację multimedialną obrazującą w sposób komiczny ciężką pracę wychowawców internatu.

Po przedstawieniu Dyrekcja: Pani Małgorzata Rzepecka oraz Pan Karol Thiel, wręczyli Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom, wychowawcom i pracownikom obsługi. Pani Dyrektor złożyła również życzenia wszystkim pracownikom naszej placówki.

Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom  oraz wręczyli piękne laurki.

Ze względu na fakt, że za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialni byli wychowawcy p. Anna Świderska i p. Adam Zakrzewski, została ona przedstawiona w dniu 14 października w internacie w Rudzienku w obecności Dyrekcji, wychowawców i pozostałych wychowanek ośrodka.

Laurki z życzeniami dla nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników przygotowały dziewczęta z internatu w Rudzienku pod kierownictwem p. Wioletty Olczak, przy udziale wychowawców: p. Magdaleny Kurek, p. Anny Świderskiej    i  p. Justyny Cedrowicz.

 

 

Opracowała: Justyna Cedrowicz


Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt MOS

SEKRETARIAT:
ul. Marecka 76, 05-220 Zielonka

Tel. 22 771-87-40, 771-87-45 22, 22 610-66-90;
faxen. 22 610-72-12

Lesen Sie mehr >