Teatr Stara Prochownia

     W dniu 19 stycznia 2014 roku wychowanki Internatu w Rudzienku uczestniczyły w spektaklu pt. Lutosławski – Tuwim 2013 zrealizowanym w Teatrze Stara Prochownia.  Kanwą spektaklu jest twórczość Juliana Tuwima i muzyka Witolda Lutosławskiego. W spektaklu brała udział młodzież uczestnicząca w warsztatach wokalnych Muzycznej Sceny Młodych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej. Nasze wychowanki były pod dużym wrażeniem interpretacji poezji w tak nowoczesny i świeży sposób przez młodych artystów. Dodatkowym atutem, z którym dziewczęta dotąd się nie spotkały były utwory skomponowane przez Lutosławskiego oparte na melodiach kurpiowskich.

     Prócz tego wychowanki miały możliwość zwiedzania i poznania historii budynku, w którym znajduje się obecnie teatr, od prochowni po więzienie, a także obejrzenie wystaw debiutujących malarzy i rzeźbiarzy.

     Wycieczka zakończyłyśmy spacerem po Starym Mieście wśród świetlistych dekoracji świątecznych.

Powrót do listy artykułów

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >