Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

      12 marca  2015 roku uczniowie  klasy IIA pod opieką wychowawczyni Anety Kochel, uczniowie klasy IIIF pod opieką wychowawczyni Katarzyny Kietlińskiej oraz uczniowie klasy IID pod opieką wychowawcy Piotra Wróbla wzięli udział w autokarowej wycieczce do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. 

      Celem wycieczki był udział uczniów w programie profilaktycznym z zakresu propagowania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach, dworcach oraz  w środkach  komunikacji publicznej realizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji, Komisariat Kolejowy Policji, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Zajęcia miały postać lekcji edukacyjnej pod nazwą Koleją po wiedzę.  Najpierw przedstawicielka Muzeum Kolejnictwa w Warszawie  przeprowadziła zajęcia z zakresu zagrożeń  występujących na przejazdach kolejowych oraz w trakcie podróży koleją. Następnie uczniowie udali się do wagonu motorowego SN-52, w którym funkcjonariusz Komisariatu Kolejowego Policji zapoznał wszystkich z zasadami bezpieczeństwa w komunikacji kolejowej oraz konsekwencjami prawnymi za wybrane przestępstwa i wykroczenia. Później wróciliśmy do zabytkowej Sali Lustrzanej, w której przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej omówił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych. Następnie odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w szczególności czynności ratownicze w związku z zatruciem tlenkiem węgla. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach.

Powrót do listy artykułów

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >