Zimowy Narodowy

   Dnia 22.01.2019 r. uczniowie z internatu w  Zielonce pod opieką kierownika pani Małgorzaty Szymanek oraz  wychowawców: pani Małgorzaty Ostrowskiej, pani Emilii Borowskiej, pana Cezarego Stefańskiego, pana Mariusza Wilka oraz pana Piotra Dębniaka wyjechali na wycieczkę na lodowisko w Warszawie na Stadionie Narodowym. Wycieczka została zorganizowana przez nauczyciela wychowania fizycznego panią Emilię Borowską i dzięki uprzejmości kierownika obiektu  nasi podopieczni mogli korzystać przez 2 godziny ze wszystkich zimowych atrakcji na Stadionie Narodowym.

   Głównym celem wyjazdu, oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach, była realizacja chęci atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych dziecka, tak aby aktywność fizyczna była podejmowana przez świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem. Cele wyjazdu zostały zrealizowane, a uśmiech na twarzach wychowanków towarzyszył podczas całej wycieczki. Dzieci aktywnie uczestniczyły w realizacji programu. Dodatkowo była to doskonała okazja do osobistego zapoznania się z jedną z dyscyplin Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Większość z uczestników wyjazdu przekonała  się,  że  jazda  na  łyżwach  jest  trudną technicznie dyscypliną sportu, która wymaga wielkiego nakładu pracy i samozaparcia w dążeniu do celu.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >