Zespół muzyczny „AD-HOC” - socjoterapia poprzez muzykę

     W tym roku szkolnym rozpoczął swoją działalność zespół muzyczny „AD HOC”, którego domeną przewodnią jest czerpanie pozytywnych emocji ze śpiewu.

     Muzyka jest nieodłączną częścią naszego indywidualnego i społecznego życia od tysiącleci. Śpiew jest sposobem na nawiązywanie więzi społecznych, umilenie sobie czasu, wywoływanie określonego stanu ducha. Muzyka może kołysać do snu lub zagrzewać do walki, rozweselać lub relaksować, ułatwiać komunikację z innymi ludźmi i pomagać w otwieraniu własnego wnętrza. Młodzież uczy się pełniej wyrazić siebie - przy pomocy dźwięku i nie tylko. Nasz zespół to kwartet dziewcząt, do którego należą:

-  Kinga Woźniesińska

-  Dagmara Nowak

-  Weronika Banach

-  Angelika Piekacz

  Dziewczęta odznaczają się doskonałym słuchem muzycznym i wyczuciem rytmu, są wrażliwe na jakość dźwięku. Razem stanowią pełne spektrum gam muzycznych, co pozwala na wyrażenie szerokiego wachlarzu emocji za pomocą dźwięku. Zespół czerpie przede wszystkim nieograniczoną radość ze wspólnego śpiewania.

     Zespół prowadzi P. Mariusz Chwedczuk, który tworzy akompaniament na pianinie cyfrowym.

     Obecnie zespół przygotowuje się do konkursu piosenki świątecznej organizowanej przez MOS nr 6 w Warszawie.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >