Zamek Królewski w Warszawie

    Dnia 20 lutego 2015 r. odbyła się wycieczka szkolna uczniów klas IV, V i VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce. Trasa wycieczki: Zielonka – Warszawa Stare Miasto, Zamek Królewski – Zielonka. Celem wyjazdu było poszerzenie horyzontów, wzbogacenie wiedzy historycznej o tradycji i kulturze polskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie i udział w lekcji muzealnej w Zamku Królewskim pt. "Wizyta u króla".

    Podczas spaceru po Warszawie uczniowie zobaczyli i zapoznali się z historią wielu ważnych i ciekawych miejsc w stolicy: Teatr Narodowy, Grób Nieznanego Żołnierza (mieli okazję uczestniczyć w zmianie warty, co wywołało  żywe reakcje uczniów), Rynek Starego i Nowego Miasta, kościoły Starówki, m.in. gąsienicę "Goliata" na murze katedry św. Jana. Ponadto zobaczyli miejsce grobu powstańczego K. K. Baczyńskiego, mury okalające Starówkę, pomnika J. Kilińskiego, Małego Powstańca, Syrenki Warszawskiej i Nike. Słuchali fragmentów muzyki Fryderyka Chopina przy słynnych grających ławeczkach, będących dużą atrakcją dla turystów.  Na pamiątkowych tablicach umieszczonych w wielu miejscach, mieli możliwość przeczytać o miejscach walk podczas Powstania Warszawskiego, a także
o Katyniu. Podczas przejścia na Rynek Nowego Miasta zatrzymali się przed domem,
w którym przyszła na świat polska noblistka M. Skłodowska-Curie.

     Przed Zamkiem Królewskim powitał nas Zygmunt III Waza ze swojej słynnej kolumny. W komnatach zamku uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej: dowiedzieli się m.in. jak i gdzie król przyjmował gości w zamku, co jadł, gdzie spał, gdzie odbywały się słynne obiady czwartkowe. Ćwiczyli ukłony mężczyzn i kobiet przed królem, obejrzeli salę tronową, dotykali insygniów królewskich. Ponadto dowiedzieli się jak pisano, zabezpieczano, wysyłano i odczytywano listy królewskie. Mieli okazję zobaczyć na obrazach nie tylko sławnych królów polskich, ale także Warszawę z czasów Canaletta, dowiedzieli się także, jak wygląda i działa camera obscura. W kaplicy królewskiej zobaczyli oryginalne berło Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Warto podkreślić, że przewodnik nie tylko przekazywał uczniom wiedzę, lecz równocześnie sprawdzał ich wiedzę ze znajomości historii Polski – uczniowie otrzymali pochwalę za posiadaną wiedzę historyczną.

    Na zakończenie uczniowie zostali poprowadzeni do mieszkania służącego w Arkadach Kubickiego, aby z powrotem przejść tunelem, którym przechodzili polscy królowie.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w tych zajęciach. Ich zachowanie przez dłuższy czas było wręcz wzorowe. Dopiero długość lekcji i natłok wiedzy wprowadził pod koniec spotkania lekkie rozprężenie. Pełna relacja zdjęciowa w naszej galerii.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >