Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

     Nie możemy uwierzyć, że to już… Koniec z wstawaniem skoro świt, koniec z pytaniem, kartkówkami, testami. Przed nami ponad dwa miesiące błogiej wolności…

    Dnia  19 czerwca 2019 roku w Gimnazjum w Zielonce oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, w której uczestniczyli: pan Karol Thiel, dyrektor ośrodka, pani Małgorzata Rzepecka, wicedyrektor ośrodka, pan Janusz Śmigiera, dyrektor szkół, pan Daniel Pac, dyrektor administracyjny, pani Ewa Bartnik, żona patrona naszej placówki, kierownicy internatów, wychowawcy, grono pedagogiczne, inni pracownicy szkół, rodzice i uczniowie. Uroczystość prowadził Krystian Marcinkowski z oddziału VIIa. Najpierw wprowadzono poczet sztandarowy, odśpiewano hymn, powitano wszystkich przybyłych. Następnie głos zabrał pan dyrektor Karol Thiel. Po przemówieniu uczniowie trzecich klas gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu  otrzymali świadectwa ukończenia szkół. Następnie wręczono świadectwa, nagrody i dyplomy  uczniom osiągającym  najlepsze wyniki w nauce. Specjalnie wyróżniony został Kamil Kieczka z oddziału VIa, który otrzymał  nagrodę specjalną - rower  - za najwyższą średnią ocen w szkole. Na tym zakończyła się część oficjalna i rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez uczniów z klas młodszych. Po części artystycznej głos zabrali jeszcze pan Janusz Śmigiera i pani Ewa Bartnik. Potem Krystian w imieniu całej społeczności uczniowskiej podziękował kadrze pedagogicznej za miniony rok szkolny, a uczniowie w dowód wdzięczności wręczyli kwiaty.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >