Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

     Zakończenie roku szkolnego to ważny moment w uczniowskim życiu. Dnia 23 czerwca 2017 r. społeczność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce przeżywała tę uroczystość w wyjątkowo radosnym nastroju. Powodem tego wyjątkowego charakteru  było  nie  tylko  pożegnanie uczniów trzecich klas gimnazjum, którzy stali się absolwentami szkoły. Dyrektor placówki p. Karol Thiel wraz z Dyrektorem Gimnazjum p. Karoliną Wójciuk i wychowawcami poszczególnych oddziałów przyjęli ślubowanie najstarszych uczniów naszego Gimnazjum, wręczyli świadectwa, nagrody i podziękowania uczniom kończącym szkołę. Drugim powodem   do   radości  była  obecność  gości: p.  Agnieszki  Komar-Morawskiej –  dyrektora  departamentu  Wicepremiera  RP, p. P. Glińskiego, jako przedstawiciela Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; p. Agaty Wejchert-Dworniak – prezesa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, p. Hanny Wróblewskiej – dyrektora Narodowej Galerii Zachęta, p. Ewy Bartnik – wdowy po śp. Jerzym Bartniku – najmłodszym kawalerze Orderu VM, planowanym na patrona naszej placówki oraz edukatorów Galerii Zachęta i pedagogów teatru, a także p. Bogumiły Nowik, przedstawicielki artystki Sharon Lokhart. Podczas uroczystości Dyrektor MOS podziękował także w/w gościom za pomoc w przeprowadzeniu projektu edukacyjno-artystycznego we współpracy z  panią Sharon Lockhart, Narodową Galerię Sztuki „Zachęta”, Biblioteką Narodową, Muzeum Warszawy Korczakianum oraz Muzeum Polin. Wyraził swoją wdzięczność za sfinansowanie nagrody-wyjazdu do Wenecji dla grupy 30 wychowanek, biorących udział w projekcie.

     Oprawę  artystyczno-muzyczną  zakończenia roku szkolnego przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce pod kierunkiem p. Justyny Cedrowicz, do której przylgnęło już miano szkolnego reżysera. Na koniec uczniowie NSP zaprezentowali przedstawienie pt. „Jak Smutek ze Zgryzotą po świecie wędrował”. Widzowie chwalili doskonałe przygotowanie uczniów, aranżację i scenografię przedstawienia. Rozdanie czerwonych róż dopełniło pożegnania klas trzecich, wszystkich uczniów, przybyłych gości, rodziców. I czas rozpocząć wakacje…

 

Link do pełnej galerii na stronie MDK Wołomin:

https://mdkwolomin.pl/pure-relacje/2173-mos-zielonka-zakonczenie-roku-szkolnego?jjj=1502958100216

 

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >