Zakończenie roku 2013/2014

     26 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w naszym gimnazjum, w której uczestniczyli: pan Jacek Pac, pan Daniel Pac, pani dyrektor Małgorzata Rzepecka, pan dyrektor Karol Thiel, kierownicy internatów, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracyjni, uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. Uroczystość prowadził Mateusz Kałmuczak, uczeń klasy IIIE. Najpierw odśpiewano nasz hymn narodowy, potem Mateusz przywitał wszystkich zebranych. Następnie uczniowie klas trzecich w składzie: Anna Michalska, Sylwia Grabowicz, Agnieszka Stępień, Aleksander Ciuk, Adrian Waliszewski, Dominik Kozłowski (flagę trzymał Arkadiusz Marjański) złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu pani dyrektor Małgorzata Rzepecka, pan dyrektor Karol Thiel oraz wychowawcy klas trzecich wręczyli naszym absolwentom świadectwa oraz nagrody i podziękowania. Nagrody i dyplomy za różne osiągnięcia zostały także wręczone uczniom klas młodszych. Następnie głos zabrali przedstawiciele uczniów klas drugich (Łukasz Kulesza) oraz klas trzecich (Aleksander Ciuk). Po czym odbyła się część artystyczna w wykonaniu  Zuzanny Szymańskiej (śpiew), Adrianny Szpak, Natalii Opłotnej, Sylwii Grabowicz, Łukasza Kuleszy, Mateusza Kałmuczaka i Piotra Kiempskiego. Uczniowie zaprezentowali scenki z życia szkolnego. Po części artystycznej głos zabrał pan dyrektor Karol Thiel. Następnie Mateusz Kałmuczak w imieniu wszystkich uczniów naszej szoły podziękował wszystkim nauczycielom i wychowawcom za miniony rok szkolny i życzył udanych wakacji. Nauczyciele i wychowawcy otrzymali piękne czerwone róże. Po wręczeniu kwiatów uczniowie klas pierwszych i drugich udali się do sal lekcyjnych po odbiór świadectw. Na tym uroczystość zakończono.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >