Zajęcia sportowe Rudzienko

     Jak w każdą środę wychowanki z MOSu w Rudzienku uczestniczyły  w zajęciach sportowych w hali.  Dziewczynki miały  do wyboru szeroki wachlarz dyscyplin sportowych.

Na pierwszy ogień poszła piłka nożna- dziewczęta zacięcie walczyły o pierwsze miejsce razem z wychowawcami. Ostatecznie wygrała drużyna  pana Mariusza.

    W tym samym czasie część wychowanek pod opieką pani Marty poszła na siłownię. Nasze podopieczne chętnie korzystały z przyrządów do ćwiczeń. Wielkie zainteresowanie wzbudził u wychowanek worek treningowy, z którego korzystały pod okiem pana  uprawiającego Kick-boxing. Udzielił im kilka cennych rad, dziewczynki miały okazje poćwiczyć uderzenia.

Pod okiem wychowawców dziewczynki prowadziły między sobą zdrową rywalizację związaną z podnoszeniem ciężarów. Próbowały przełamać swoje słabości, chętnie się nawzajem wspierały.

Nasze dziewczęta bardzo chętnie grały także w ping ponga.

    Najważniejszym punktem naszego wyjazdu był trening siatkówki. Pod okiem pana Mariusza dziewczynki szlifowały swoje umiejętności siatkarskie- odbicia górne i dolne, atak a także zagrywkę. Na koniec zajęć odbył się turniej siatkówki, który do samego końca budził emocje.  Drużyna pana Mariusza wygrała zawody. Pełna relacja zdjęciowa w naszej galerii.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >