XXXI Festiwal „Piosenka w Świdrze”

     Dnia 17 maja 2108 roku uczennice Gimnazjum i wychowanki MOS w Zielonce wystąpiły na XXXI Festiwalu „Piosenka w Świdrze” organizowanym przez Ognisko Wychowawcze „Świder” w Otwocku. Zuzanna Dziembakowska oraz Weronika Zakrzewska wystąpiły pod kierownictwem muzycznym i przy akompaniamencie na pianinie nauczyciela muzyki i religii – pana Mariusza Chwedczuka. Dodatkowo na djembe zagrał nasz wychowanek – Ernest Postek. Silną grupę dopingującą naszych artystów stanowili wychowankowie z naszego internatu w Otwocku pod opieką wychowawców: pana Mariusza Wilka oraz Piotra Dębniaka.

 

Wyniki:

Zuzanna Dziembakowska – 1 nagroda publiczności za wykonanie piosenki zespołu RH+ „Po prostu miłość”(dyplom nagrody publiczności, dyplom za udział, tort „Piosenka w Świdrze”)

Weronika Zakrzewska – 4 nagroda publiczności  za wykonanie piosenki zespołu FORTECA „I tylko wiatru szept”(dyplom za udział)

Internat Otwock z MOSu w Zielonce – nagroda za najlepszą grupę dopingującą (tort)

Mariusz Wilk (wychowawca) – nagroda szczęściarza (rower górski)

 

   W najbliższym czasie Weronika i Zuzanna znowu wystąpią w Otwocku na scenie plenerowej na szczególne zaproszenie pani Dyrektor Ogniska Wychowawczego, która jest pod wrażeniem poziomu wokalnego naszych wychowanek oraz muzyki granej na żywo.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >