XXX Festiwal Muzyczny „Piosenka w Świdrze”

     W Dniu 18 maja 2017 r. wychowankowie Internatu Otwock skorzystali z zaproszenia do Ogniska Wychowawczego im. Dziadka Lisieckiego, na XXX edycję Festiwalu Muzycznego  „Piosenka w Świdrze”.

     Festiwal ma swoją poważną tradycję i jest doskonałym przedsięwzięciem wyłaniającym prawdziwe talenty muzyczne spośród  dzieci i młodzieży placówek. Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, która szybko udzieliła się naszym wychowankom. Dzieci doskonale się bawiły dopingując rówieśników na scenie, śpiewając i tańcząc na widowni oraz bawiąc się podczas  żywiołowej dyskoteki.   Nasi wychowankowie  przydzielali swoje głosy – typując laureatów nagrody publiczności dla najlepszego ich zdaniem wykonawcy. Zaproszeni byliśmy na kolację, a na koniec otrzymaliśmy upominek – tort.   Dzieci długo jeszcze przeżywały wspaniałą zabawę w Ognisku.  

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >