XIII Ogólnopolski Konkurs Papieski

   Dnia 16.05.2018r. odbył się w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich XIII Ogólnopolski Konkurs Papieski. Tematem tegorocznego Konkursu było; "Odwagi. Nie bójcie się." 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Celem Konkursu  było  zapoznanie  wychowanków-nieletnich  z  nauczaniem  Jana  Pawła  II  dotyczących  właściwych wyborów i postaw życiowych młodego pokolenia, propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży oraz rozwijanie  zdolności  twórczych  i  doskonalenie  umiejętności  recytatorskich.  Do  Konkursu przystąpili wychowankowie z następujących placówek resocjalizacyjnych:
Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim
Zakład Poprawczy MOAS w Szubinie
Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Zakład Poprawczy w Poznaniu
Schronisko dla Nieletnich w Gackach
Schronisko dla Nieletnich na Okęciu
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce - 2 grupy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Miedzeszynie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Zakład Poprawczy w Świeciu
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Falenicy.

Wychowankowie naszej placówki przystąpili do konkursu plastycznego, testu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II oraz konkursu recytatorskiego.


   Wychowanek Internatu w Rudzienku Jakub Bartuzi otrzymał I nagrodę w Konkursie plastycznym za wykonanie projektu mozaiki utworzonej ze zdjęć. To duże osiągnięcie dla naszej placówki. Oprócz rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostali przyjęci przygotowanym grillem oraz ,,kremówką papieską’’.

   Bardzo dziękujemy za miło spędzony czas. Do zobaczenia w przyszłym roku!

WIĘCEJ INFORMACJI I ZDJĘĆ O KONKURSIE:

http://sdnzp-falenica.pl/index.php?lang=pl&page=80&news=244

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >