Wyjście na kręgle

     Dnia  17 września po wcześniejszym załatwieniu spraw formalnych,  postanowiliśmy wybrać się  na kręgle do „Kręgielni SASKA”. To profesjonalna kręgielnia przystosowana zarówno do gry rekreacyjnej jak również do przeprowadzania profesjonalnych zawodów.

     Wycieczka rozpoczęła się  o godz. 14.00  nasi podopieczni z wychowawcami Angelika Lipke, Marcinem Turowskim, Adamem Skowyrą i Maciejem Gostomskim  udali się autokarem szkolnym do Warszawy, na teren obiektu kręgielni.

Głównym celem i założeniem wycieczki było poznanie nowej, dotychczas nieznanej większości wychowanków, alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.  Gra w kręgle  uczy dyscypliny oraz koncentracji. Wychowankowie mogli nauczyć się zasad gry opartych na uczciwej rywalizację, oraz o rozwój umiejętności związanych  z osiąganiem celu.

Nasi wychowankowie mieli do dyspozycji kilka torów dzięki czemu mogli zmierzyć się między sobą i poczuć nutkę zdrowej rywalizacji. Niektórzy z podopiecznych mogą pochwalić się satysfakcjonującymi wynikami dzięki czemu wzmocnili swoje poczucie wartości i  zaszczepili w sobie chęć powrotu na kręgielnię i kontynuację rywalizacji w tej dyscyplinie sportowej w przyszłości .

     Wycieczkę  zakończyliśmy o godzinie 17.30. w drodze powrotnej wszyscy byli podekscytowani i wymieniali się przeżyciami  i refleksjami związanymi z wyjściem .

     O godzinie 19.00 zmęczeni, ale pełni wrażeń i w doskonałych nastrojach powróciliśmy do internatu w Ludwinowie.

Pełna relacja zdjęciowa w naszej galerii.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >