Wycieczka szkolna do hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie

     W dniu 20.02.2018 grupa uczennic z oddziału IIIa i IIId Gimnazjum pod opieką nauczyciela muzyki i religii Mariusza Chwedczuka, po uprzednim umówieniu się na  wizytę
z panią psycholog Hospicjum, wybrała się obejrzeć i zapoznać z charakterystyką pracy paliatywnej.

      Uczennice:

- poznały wnętrze budynku hospicjum (oddział z pensjonariuszami, pokój psychologa, pokój wolontariuszy, kuchnia itp)
- zapoznały się z Regulaminem Wolontariatu Hospicjum Orionistów
- zapoznały się z Zadaniami Wolontariuszy
- obejrzały film nt pracy wolontariuszy w podobnej placówce w Gdańsku
- zadawały pytania pani psycholog Hospicjum dotyczące pracy wolontariusza
- zobowiązały się podjąć prace w hospicjum na zasadzie wolontariatu
- zrobiły pamiatkowe zdjęcie na koniec wycieczki szkolnej

  Na chwilę obecną już dwie uczennice odwiedziły Hospicjum w roli wolontariusza, są zadowolone z pomocy potrzebującym, a kolejne uczennice wybiorą się do Placówki w najbliższym czasie.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >