Wizyta w Google

     W dniu 09 lutego 2017 wszystkie uczennice Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce wzięły udział w wycieczce do siedziby firmy Google w Warszawie. Celem wycieczki było zachęcenie uczennic do dalszego kształcenia w zawodach informatycznych, zapoznanie z firmą Google i  codzienną  pracą  pracowników. Dziewczęta po przybyciu na miejsce zostały zaproszone na smaczny poczęstunek. Następnie podczas warsztatów zapoznały się z polityką personalną firmy Google – stawiającą na równy udział kobiet i mężczyzn przy tworzeniu i realizowaniu projektów oraz dowiedziały się dlaczego taka współpraca jest ważna. Uczennice zapoznały się z zasadami działania przeglądarki internetowej. Uzyskały wiele odpowiedzi na zadawane pytania. Zwiedziły siedzibę firmy – stanowiska pracy, sale do wideokonferencji oraz miejsca do rekreacji i wypoczynku.            Na koniec dziewczęta zostały obdarowane upominkami. Wycieczka była ekscytująca, pełna ciekawostek i ucząca. 

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >