Więcej serca

     Dnia 13 lutego bieżącego roku w naszych szkołach (Gimnazjum i Niepublicznej Szkole Podstawowej) już po raz kolejny została przeprowadzona akcja walentynkowa „Więcej serca”. Zgodnie z naszą tradycją każdy uczeń i pracownik szkół otrzymał na początku dnia serduszko, na ktorym musiał zapisać swoje imię i nazwisko, a następnie przykleić je na ubraniu w widocznym miejscu. Każdy z uczestników zabawy losował imię i nazwisko osoby ze szkół, dla której cały dzień miał być miły, pomocny i uprzejmy. Zabawa szczególnie w tym roku przypadła do gustu uczniom NSP, gdyż sami zobowiązali się do wydłużenia zabawy w internatach.

    Kolejnym punktem akcji były typowe kartki - „walentynki”, które zbierane były przez członków samorządu  uczniowskiego Gimnazjum przez tydzień do urny przygotowanej przez uczennice oddziału 3a/d. Zostały one rozdane na apelu kończącym dzień radości i miłości.

    Przez cały dzień uczniowie szkół, w ramach omawianego programu, podkreślając wartość święta, chodzili ubrani w czerwone elementy garderoby. Dla najwytrwalszych na koniec dnia czekały balony z numerkiem w środku, który odpowiadał konkretnej nagrodzie. Najwięcej frajdy uczniowie mieli podczas przebijania balonów. W zabawie z czerwonymi akcentami wzięło udział 32 osoby, w tym nawet kilkoro nauczycieli. Pocieszającym jest, że z roku na rok w tym konkursie udziela się coraz więcej dorosłych, pokazując tym samym młodszemu pokoleniu wartość dobrej zabawy.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >