Ważna informacja dla rodziców i uczniów klas szóstych !!!

   Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z  wdrożenia reformy edukacji, w szczególności dotyczy to zmian dokonywanych na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 oraz art. 118 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe, w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII  ośmioletniej szkoły  podstawowej.   Od  1  września 2017 roku uczniowie  ci  będą  mieli możliwość kontynuacji nauki w Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce.

 

Więcej informacji na temat nowej reformy znajdą Państwo na stronie: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >