Warsaw Animals Days

     W dniu 07 kwietnia 2017 roku uczniowie gimnazjum oddziałów 3C i 3F – Internat Ludwinów pod opieką Pani Karoliny Tokarskiej-Leszczuk oraz oddział szkoły podstawowej Vb pod opieka Pana Dominika Brody uczestniczyli w wycieczce do Nadarzyna, gdzie odbyły się największe Targi Zoologiczne w Polsce – Warsaw Animals Days.

     Wycieczka była nagrodą, którą oddziały otrzymały za bardzo dobre zachowanie w szkole. Podczas wydarzenia uczniowie mogli obejrzeć m. in. Krajową Wystawę Psów, strefę zwierząt domowych m. in. fretki, króliki, chomiki, kucyki, wystawę motyli, wystawę ,,Wielkie ssaki epoki lodowcowej”, wystawę zwierząt egzotycznych oraz wystawę akwarystyczną. Oprócz tego uczestnicy wycieczki mogli się zapoznać z pełną ofertą rynku usług i produktów przeznaczonych dla zwierząt domowych. W czasie trwania wydarzenia uczniowie mogli również wziąć udział w serii spotkań edukacyjnych.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >