W Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

     21 marca 2018 roku uczniowie oddziału IIB Gimnazjum w Zielonce pod opieką wychowawczyni Katarzyny Kietlińskiej wzięli udział w pieszej wycieczce do Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich Dom nad Łąkami w Wołominie. 

     Celem naszego wyjścia  było zwiedzenie jedynego w Polsce muzeum biograficznego poświęconego Wacławowi Nałkowskiemu i jego córce Zofii oraz udział w lekcji muzealnej  dotyczącej życia i twórczości Wacława Nałkowskiego. Dzięki zajęciom uczniowie mieli okazję poznać sylwetkę Wacława Nałkowskiego, który przyczynił się do rozwoju geografii. Autor sześciuset książek, rozpraw i artykułów opracował między innymi Zarys metodyki geografii, Zarys geografii powszechnej, Wielki atlas geograficzny. Największe wrażenie na naszych uczniach wywarły mapy, które Nałkowski sporządził ręcznie.

     Pani kustosz przybliżyła uczniom także postacie córek Nałkowskiego: pisarki Zofii i rzeźbiarki Hanny. Większość prac obu sióstr powstała w Domu nad Łąkami w Wołominie.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >