VII Ogólnoświatowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     W dniu 29 września uczniowie naszego Gimnazjum (po raz drugi) i uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej (po raz pierwszy) brali udział w VII Ogólnoświatowym Dniu Tabliczki Mnożenia. ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw były przygotowania podczas, których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia  w trakcie zabaw: “Hasło dnia”, “Marmur” oraz  “ Matematyczne spacery”, a potem był już 29 września, czyli sprawdzenie tabliczki mnożenia.

     Konkurs składał się z dwóch etapów.  Podczas pierwszego etapu uczniowie poszczególnych oddziałów otrzymali karteczki z przykładami tabliczki mnożenia - wygrywałał ten uczeń który jako pierwszy i bezbłędnie rozwiązał przykłady. Drugi etap był już etapem trudniejszym, w którym to uczniowie zosatli podzieleni na oddziały i każdy oddział dostał inne zadanie do rozwiązania, sprawdzające tabliczkę mnożenia. Po sprawdzeniu przez jury, w skład którego wchodzili: Aneta Kochel, Łukasz Kacperek i Stanisław Nowak, wygrali najlepsi, czyli:

I miejsce -Emilia z o.VIIc  – szkoła podstawowa

II miejsce - Dawid z o. VIIb  – szkoła podstawowa

III miejsce - Daniel z o. VIb – szkoła podstawowa

I miejsce - Aleksandra z o. IIIa - gimnazjum

II miejsce -  Bartosz z o. IIIc - gimnazjum

     Zwyciezcy otrzymali certyfikaty  “ Mistrza Tabliczki Mnożenia” i nagrody ufundowane przez  Dyrektora Szkoły. Wszystki uczestnikom gratulujemy i mamy nadzieję, ze za rok też spotkamy się we wrześniu, aby zmagać się z tabliczką mnożenia.

     Jako kordynator całej akcji chciałabym podziękować za pomoc i wsparcie przy konkursie moich kolegów matematyków –  Panom Stanisławowi Nowakowi i Łukaszowi Kacperkowi. Mam nadzięję , ze już za rok znów przystąpimy do VIII Ogólnoświatowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >