Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

     Dnia 2 września 2019 roku o godzinie 9.00 uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce wraz z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami uroczyście powitali nowy rok szkolny.

     Wprowadzenie sztandaru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce przy wtórze werbla nadało powagi sytuacji, którą dopełniło wspólne odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie pianina. Dyrektor MOS, pan Karol Thiel, przypomniał uczniom, że zaczynają kolejny szczebel nauczania, o którym pan dyrektor szkoły, Janusz Śmigiera, w anegdocie pouczył, ze nie jest to droga „z górki” i warto od razu „zacząć się wspinać”, czyli zabrać się do systematycznej nauki szkolnej.

     Po części oficjalnej, którą zakończyło uroczyste wyprowadzenie sztandaru Placówki przy akompaniamencie werbla, uczniowie udali się z wychowawcami do sal szkolnych, gdzie zapoznali się z aktualnym planem lekcji i harmonogramem nowego roku szkolnego. Druga część zajęć poświęcona została uczczeniu 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Zapoznano uczniów z krótkim rysem historycznym i z bohaterską postawą naszych rodaków – nieugiętych wobec agresji z zachodu.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >