Uczymy się empatii…

   W dniu 07 lutego 2017r. przeprowadzono we wszystkich oddziałach klasowych zajęcia z elementami praktycznymi pt: „Uświadamianie uczniom skutków niebezpiecznych zachowań w szkole jak i poza nią - problemy niepełnosprawności”.

Cele spotkania:

poszerzenie wiedzy z zakresu niepełnosprawności,

kształtowanie postaw otwartości i akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych,

rozwijanie ogólnego poziomu dojrzałości społecznej - „Czy naprawdę jesteśmy inni?„

uświadamianie uczniów jak bardzo ważna jest nasza pomoc osobom niepełnosprawnym

niwelowanie ryzykownego zachowania zagrażającego niepełnosprawnością

      Na początku zajęć prowadziliśmy dyskusję z  uczniami nad zagadnieniem niepełnosprawności. Wspólnie zastanawialiśmy się: czy można uniknąć błędów prowadzących do niepełnosprawności, jak są postrzegani ludzie niepełnosprawni; co czują; czego potrzebują; jak możemy im pomóc, aby czuli się akceptowani, bezpieczni i potrzebni. Podczas zajęć wykorzystano tor przeszkód życia codziennego oraz sprzęt niezbędny do życia osobom niepełnosprawnym.

     Uczniowie doświadczyli trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych dla których codziennością jest pokonywanie dużych odległości w ciągu dnia na wózku inwalidzkim.

Uczniowie mieli również okazję doświadczyć poruszania się o kulach, a także przekonać się o problemach człowieka niewidomego dzięki przygotowanym specjalnym okularom oraz człowieka z problemami słuchu przy pomocy stoperów.

      Dzięki części praktycznej jaką zastosowaliśmy na naszych zajęciach oraz na której bazowaliśmy uczniowie mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy oraz doznań. Gimnazjaliści dostrzegli siłę, heroizm i determinację w pokonywaniu trudów dnia codziennego osób niepełnosprawnych.

    Na koniec zajęć przeprowadzono z uczniami rozmowę podsumowującą, podczas której poproszono uczniów o przedstawienie własnych wniosków wynikających z zaprezentowanych informacji i ćwiczeń. Uczniowie pozytywnie ocenili formę i metody zajęć. W przedstawionych wnioskach zwracali uwagę na to, że nie zdawali sobie sprawy z zagrożeń jakie istnieją w związku z ich niektórymi nieodpowiednimi i nieprzemyślanymi zachowaniami a także z tego, jak funkcjonują, czego potrzebują i pragną osoby niepełnosprawne. Podkreślali, że należy się im szacunek i podziw oraz prawo do godnego i szczęśliwego życia. Deklarowali, iż będą wspierać i pomagać osoby niepełnosprawne jak również starać się zwracać uwagę na zachowania zagrażające ich zdrowiu i życiu.

     Uważam, że zajęcia przeprowadzone metodą praktyczną dotyczące niepełnosprawności spełniły swój cel. Uświadomiły młodym ludziom, iż obok nich żyją osoby, które potrzebują pomocy, zrozumienia i akceptacji. Zrozumiały również, że czasami warto zastanowić się trzy razy, zanim zaryzykuje się swoim zdrowiem lub życiem dla chwilowej chwały wśród rówieśników.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >