Turniej Wiedzy Ekologicznej

     W dniu 22 kwietnia 2016roku  w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce odbył się  Turniej Wiedzy Ekologicznej , zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Przy organizacji turnieju aktywny udział brali uczniowie oddziału VIa.  Sumiennie pomagali oni prowadzącym p. Violettcie Olczak i p. Beacie Jóźwiak w przeprowadzaniu przygotowanych konkurencji. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą ekologiczną, spostrzegawczością, kreatywnością i poczuciem humoru. Było bardzo dużo radości. W turnieju wykorzystano metody aktywizujące  oraz  elementy socjoterapeutyczne. Składał się on z dwóch konkursów praktycznych. Najpierw zadaniem uczniów było wykonanie eko-drzewka z odpadów recyklingowych, a następnie odbył się konkurs sprawności manualnej – obieranie eko- marchewek na czas. Był również konkurs wiedzy ogólnej o tematyce ochrony środowiska. W konkursie pytania dotyczyły takich zagadnień jak: recykling, globalne ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie powietrza, wody, środowiska, zdrowe odżywianie.  Każda konkurencja była nagradzana słodkościami. W toku organizacji poszczególne oddziały wykonały plakaty promujące ochronę środowiska naturalnego zawierające informacje i treści do konkursu ekologicznego. Ponadto na lekcjach zajęć technicznych oraz przyrody były przeprowadzone lekcje instruktażowe o „Ochronie Środowiska Naturalnego”, pokazy filmów edukacyjnych pt: „Ratujmy naszą planetę”, „Była sobie Ziemia”, „Ochrona Środowiska w UE” . Zapoznano uczniów z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska   (CITES, WWE). W ramach lekcji muzyki, uczniowie wszystkich oddziałów nauczyli się piosenki pt: „Ziemia, to zielona planeta”. Uwieńczeniem całego przebiegu uroczystości było posadzenie przez przyszłych absolwentów  oddziałów VI –tych  na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce drzewa (brzozy YOUNGI), oraz zawieszenie symbolicznej tabliczki pamiątkowej z imionami uczniów tych oddziałów. Liczymy na to, że sadzenie drzewa przez absolwentów szkoły podstawowej stanie się coroczną tradycją.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >