Turniej Piłki Nożnej Razem z Ochotą III

     Dnia 26 października 2019r. drużyna chłopców z internatu Zielonka pod opieką wychowawcy - p. Piotra Dębniaka, wzięła udział w "Turnieju Piłki Nożnej Razem z Ochotą III". Nasi reprezentanci byli najmłodsi ze wszystkich piłkarzy, jednak dzielnie walczyli, nie ustępując starszym od siebie zawodnikom. Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie ze strony przewodniczącego Samorządu Szkolnego - Krystiana Marcinkowskiego, który w trakcie przepustki przejechał ponad 100km, aby pomóc młodszym kolegom.

     Celem turnieju była promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie umiejętności czerpania radości z samej gry, nie z osiąganych wyników. Z tego powodu nie były przyznawane miejsca a puchary otrzymały wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju. W klasyfikacji nieoficjalnej zajęliśmy trzecie miejsce.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >