Sztuka użytkowa – linoryt - czyli zajęcia marcowe w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

     Wychowanki MOS Zielonka po raz kolejny twórczo uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tym razem poznały sztukę wykonywania linorytu przy pomocy dłuta i odpowiedniej planszy. Każda z uczestniczek zaprojektowała i wykonała własny wzór inicjału z elementami ozdobnymi, który przeniosła techniką linorytu na planszę. Ta z kolei posłużyła jako pieczęć, którą odciskano na t-shirtach tworząc własne koszulki.

     Wszystkie swoje dzieła wychowanki mogły zabrać ze sobą do internatu. Koszulki stanowiły podarunek dla bliskich lub własny ubiór. W internacie dziewczęta z zaangażowaniem tworzyły nowe wzory dla linorytu.

     W przerwie między pracami plastycznymi wychowanki obejrzały kontrowersyjną wystawę w muzeum z dominującym motywem krzyży. Każda z oglądających mogła wyrazić własne uczucia z odbioru twórczości różnych artystów.

Grupa wychowanek wraz z wychowawcą – p. Mariuszem Chwedczukiem, z satysfakcją wrócili do internatu już myśląc o kolejnych zajęciach w MSN w przyszłym miesiącu.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >